Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Studie- en expertisebureau BDA
Nijlense Steenweg 99
2270 Herenthout
België

Tel.: 014 70 70 60
Fax: 014 70 70 50

E-mail: info@studiebureaubda.be

voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@studiebureaubda.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Deze website gebruikt backlinks van:

  1. http://dakwerken.startkabel.nl
  2. http://dakwerken.start.be
  3. http://dakreiniging.startbewijs.nl